مدیریت دانش استراتژیک

مدیریت دانش استراتژیک را می توان در جمله ی زیر خلاصه کرد ” دانش سازمانی مورد نیاز جهت مدیریت استراتژیک “.

مانند هر شاخه ی دیگر مدیریتی ، زمانی می توان از روند جاری سازی و رسیدن  به هدف های استراتژیک سازمان اطمینان پیدا کرد که آنها را اندازه گیری کنیم. اندازه گیری میزان رسیدن به هدف های استراتژیک، دانش شناخت صحیح ویژگی های مختلف سازمان را جهت مدیران فراهم می آورد که از آن در بازنگری هدف ها و نیز بهبود روش جاری سازی اقدامات ابتکاری دستیابی به اهداف استراتژیک استفاده نمود. یکی از ویژگی های شرکت های موفق وجود سیستم هایی است که با  الگوهای هوش تجاری و سازمانی وضعیت اجرای روش ها، دستیابی به اهداف، ویژگی های اطراف و بازار و عدم قطعیت های آن را با معیارهای دقیق اندازه گیری می کند و دانش رویارویی موثر با آن را برای بدنه مدیریتی سازمان فراهم می سازد.

در این قسمت شما می توانید مقالات انگلیسی isi مربوط به مدیریت دانش استراتژیک را به صورت رایگان دانلود نمایید. در صورت نیاز نیز می توانید فایل ترجمه شده کاملا تخصصی (مدیریتی) این مقالات را نیز خرید و دانلود کنید.

مقالات ترجمه شده

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سایت فراپیپر محفوظ است.