دانلود ترجمه مقاله مطالعه ای بر نسبت میان سیستم های اطلاعاتی مدیریتی و بازده سازمان

عنوان فارسی

ارتباط بین سیستم های اطلاعاتی مدیریتی و بهره وری سازمان

عنوان انگلیسی

Relationship between management information systems and corporate performance

کلمات کلیدی

سیستم های اطلاعات مدیریت؛ ROI؛ خوشه؛ PLS؛ روش های نوین مدیریتی

درسهای مرتبط

حسابداری مدیریت؛ سیستم های اطلاعاتی مدیریت MIS

تعداد صفحات انگلیسی : 12 نشریه : ELSEVIER
سال انتشار : 2015 تعداد رفرنس مقاله : 89
فرمت مقاله انگلیسی : PDF نوع مقاله : ISI
آیا این مقاله برای بیس پایان نامه مناسب است؟ : بله آیا این مقاله برای ارائه کلاسی مناسب است؟ : بله
وضعیت شکل ها و عنوان شکل ها: ترجمه شده است. وضعیت جداول و عنوان جداول : ترجمه شده است.
وضعیت تایپ فرمول ها : فرمول ندارد نام مجله مقاله : Revista de Contabilidad (مجله حسابداری)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش : 22 صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin آیا در بسته تبلیغات سایت نیز قرار داده شده است؟: محتوی بسته این محصول فاقد هر گونه تبلیغات می باشد.
پاورپوینت : ندارد گزارشکار : ندارد شبیه سازی : ندارد
سطح کیفیت ترجمه و ضمانت فراپیپر برای این مقاله چگونه است؟

ترجمه دارای وضعیت طلایی بوده و تا 24 ساعت در صورت عدم رضایت مشتری مبلغ مورد نظر عودت داده خواهد شد.

بعد از خرید این محصول یک فایل برای شما قابل دانلود خواهد بود که دارای ورد (word) ترجمه مقاله است که قابل ویرایش است و همچنین pdf ترجمه مقاله به همراه pdf مقاله انگلیسی برای شما قابل مشاهده خواهد بود. در فایل های دانلود هیچگونه تبلیغاتی وجود ندارد و شما با خیال راحت میتوانید از ترجمه مقاله استفاده کنید.

فهرست مطالب

1. مقدمه
2. بررسی مقالات
3. فرضیات
4. روش تحقیق
5. نتایج
6. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی مقاله ---> روش ها و عملکرد مدیریتی جدید

New management techniques and performance:
Firms adopt NMTs with the purpose of improving the decision-making processes, their flexibility and output costs, and, ultimately, to improve results (Henry & Mayle, 2003; Hatif AlMaryani &Sadik, 2012). Despite the limitations, a number of empirical studies attempt to relate financial performance to management IS or NMTs. The majority of them analyse the individual effect of a particular management technique, albeit with a degree of divergence in results. Some authors find that a set of management techniques and management accounting practices improve financial performance if firms follow certain strategic priorities (Chenhall and Langfield-Smith, 1998b; Naranjo-Gil, 2004). In contrast, other empirical studies find that firms that use traditional management accounting techniques are more profitable than those that use NMTs (Chenhall& Langfield-Smith, 1998a).Abernethy and Bouwens (2005), citing various studies, observe increasing evidence that innovation in management accounting does not improve either the decision-making or the firm’s financial performance. Theodorou and Florou (2008) analyse the effect of a particular information technology (IT) on financial performance considering five types of strategy, and in all the strategies they find improvements in financial performance when firms use advanced ITs. Therefore, there are difficulties providing evidence on a positiverelationship between IT investments and firms’ financial performance (Ismail, 2007; Mahmood & Mann, 1993). The three NMTs that are most used by the sample firms are TQM, BS, and ABC. Various empirical studies have analysed the possible relationship between applying TQM and financial performance; although some find no relation between the two variables(Corredor & Goni, 2011; Ittner & Larcker, 1995), or only a partial relationship (Samson & Terziovski, 1999), the majority conclude that a positive relationship exists between the TQM technique and the firm’s financial performance (Choi & Eboch, 1998; Easton& Jarrell, 1998; Lam, Lee, Ooi, & Lin, 2011; Sila, 2007), although some authors consider that such a relationship is negative (Wali &Boujelbene, 2011).Few studies have investigated the possible relationship between the use of BS and financial performance. This system has been shown to lead to superior financial performance in comparison to traditional results measurement systems based only on financial measures (Chi & Hung, 2011; Davis & Albright, 2004; De Geuser, Mooraj, & Oyon, 2009). Braam and Nijssen’s (2004) findings suggest that the use of BS does not automatically improve results. Only if the technique complements the strategy does the technique have a positive impact on financial performance. The majority of members of the Institute of Management Accountants (IMA) use BS and obtain improvements in operational performance, while those that do not improve operational performance tend not to use BS. Despite this, many applications of this system fail (DeBusk& Grabtree, 2006).With regard to the ABC system, the various studies consulted analyse the effects of using ABC on financial performance using different methodologies and financial performance indicators. ABC has been found to improve firms’ relative profitability in terms of both accounting and market-based measures (Jänkälä &Silvola, 2012; Kennedy & Affleck-Graves, 2001; Rafiq & Garg, 2002).Another study finds a positive association between ROI (return on investment) and ABC, and that synergies exist between ABC and other management techniques such as JIT and TQM (Cagwin & Bouwman, 2002). In contrast, other studies find no association between the use of ABC and firm performance (Gordon & Silvester,1999; Innes & Mitchell, 1995; Ittner, Lanen, & Larcker, 2002). Firm shave used ABC now for more than 20 years, but the literature has still failed to find sufficient empirical evidence that adopting the system has an effect on financial performance (Gosselin, 2006).The above discussion means that the productivity paradox remains unresolved. According to this paradox, despite the massive investment in new IS, researchers have still failed to demonstrate a consistent correlation between this investment and productivity (Brynjolfsson & Hitt, 1996). The current study offers an empirical contribution that analyses this correlation, highlighting the role it plays in the success of IS, taking into account the strategic approach adopted, and the quality and implementation of NMTs.

ترجمه بخش انگلیسی

روش ها و عملکرد مدیریتی جدید:
شرکت ها از NMT با هدف بهبود فرایند تصمیم گیری، انعطاف پذیری و هزینه های خروجی و در نهایت بهبود نتایج استفاده می کنند. علی رغم برخی محدودیت ها، تعدادی از مطالعات تجربی سعی دارند تا عملکرد مالی را به سیستم اطلاعات مدیریت یا NMT ارتباط دهند. بیشتر آن ها به بررسی فردی روش های مدیریتی خاص علی رغم متفاوت بودن نتایج می پردازند. برخی از محققان به این نتیجه رسیدند که مجموعه ای از روش ها و عملیات حسابداری مدیریت موجب بهبود عملکرد مالی در صورتی می شوند که شرکت از اولیت های راهبردی تبعیت کند. بر عکس، دیگر مطالعات تجربی نشان می دهد که شرکت ها از روش های مدیریت حسابداری استفاده می کنند که نسبت به روش های استفاده از NMT سود اورتر هستند. آبرنتلی و بونز 2005، افزایش شواهدی را نشان می دهد که نو آوری در حسابداری مدیریت موجب بهبود تصمیم گیری یا عملکرد مالی شرکت می شود. ترودور و فلورو 2008 مطالعه اثر فناوری اطلاعات خاص بر روی عملکرد مالی با در نظر گفتن 5 نوع راهبرد در دستور کار قرار دارند. از این روی، مشکلاتی نشان می دهند که رابطه مثبتی بین سرمایه کذاری سیستم اطلاعات و عملکرد مالی شرکت وجود دارد. سه NMT به صورت فراوان توسط شرکت های نمونه استفاده می شوند که شامل TQM, BS, , ABC می باشند. مطالعات تجربی به بررسی رابطه بین TQM و عملکرد مالی پرداهتند در حالی که هیچ مطالعه ای رابطه بین متغیر ها و یا رابطه جزیی را نشان ندادند و گفته می شود که رابطه مثبتی بین فنون TQM و عملکرد مالی شرکت وجود دارد. برخی محققان می گویند این رابطه منفی است. یک سری از مطالعات اقدام به بررسی رابطه احتمالی بین استفاده از عملکرد مالی و BS پرداختند. این سیستم موجب بروز عملکرد مالی بالا در مقایسه با سیستم های اندازه گیری نتایج بر شاخص های مالی می شود. برام نیجسن 2004، نشان دادند که استفاده از BS به طور خود کار موجب بهبود نتایج نمی شود. در صورتی که تنها اگر روش مکمل با راهبرد باشد، این روش اثر مثبتی بر روی عملکرد مالی دارد. اکثریت اعضای موسسه حسابداری مدیریت، از BS و پیشرفت در عملکرد مالی ذی نفغ می شوند و از این روی عملکرد مالی موجب استفاده از BS می شوتد. علی رغم این، کاربرد های بسیاری از سیستم ها با شکست مواجه شده است. با توجه به سیستم ABC، مطالعات متعددی به بررسی اثر استفاده از ABC بر روی عملکرد مالی با استفاده از روش های مختلف و شاخص های عملکرد مالی پرداختند. مطاالعه ای دیگر به بررسی ارتباط مثبت بین ROI (بازگشت سرمایه) و ABC پرداخت و نشان داده شد که یک تضایف بین ABC و دیگر روش های مدیریتی نظیر JIT و TQMوجود دارد. بر عکس، مطالعات دیگر رابطه ای بین استفاده از ABC و عملکرد شرکت مشاهده نکردند. شرکت ها از ABC به مدت بیش از 20 سال استفاده می کنند ولی بررسی منابع فاقد شواهدی است که نشان دهد استفاده از این سیستم ها بر روی عملکرد مالی اثر دارد. بحث فوق نشان می دهد که پارادوکس تولید هنوز حل نشده است. بر اساس این پارادوکس، غلی رغم سرمایه گذاری در IS جدید، محققان قادر به اثبات همبستکی مثبت بین این سرمایه گذاری و تولید نمی باشند. این مطالعه منابع تجربی را نشان می دهد که همبستگی پایداری بین این سرمایه گذاری و تولید وجود دارد. این مطالعه همبستگی فوق را بررسی می کند و نقش آن در موفقیت IS با در نظر گرفت رویکرد راهبردی و کیفیت و اجرای NMT برجسته تر می کند.

توضیحات و مشاهده مقاله انگلیسی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود ترجمه مقاله مطالعه ای بر نسبت میان سیستم های اطلاعاتی مدیریتی و بازده سازمان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده + 3 =

مقالات ترجمه شده

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سایت فراپیپر محفوظ است.