دانلود ترجمه مقاله مطالعه ای بر شاخص های شبیه سازی پارتو در مسائل برنامه ریزی تولید

عنوان فارسی

مدل ‏سازی و بهینه ‏سازی پارتو در مسائل زمان‏بندی سفارش چند منظوره در برنامه ‏ریزی تولید

عنوان انگلیسی

Modeling and Pareto optimization of multi-objective order scheduling problems in production planning

کلمات کلیدی

برنامه‏ ریزی تولید؛ زمان‏بندی سفارش چند سایتی؛ مدل ریاضی؛ بهینه ‏سازی پاراتو؛ NSGA-II؛ مدل شبیه ‏سازی

درسهای مرتبط

برنامه ریزی تولید

تعداد صفحات انگلیسی : 15 نشریه : ELSEVIER
سال انتشار : 2013 تعداد رفرنس مقاله : 34
فرمت مقاله انگلیسی : PDF نوع مقاله : ISI
آیا این مقاله برای بیس پایان نامه مناسب است؟ : بله آیا این مقاله برای ارائه کلاسی مناسب است؟ : بله
وضعیت شکل ها و عنوان شکل ها: ترجمه شده است. وضعیت جداول و عنوان جداول : ترجمه شده است.
وضعیت تایپ فرمول ها : تایپ شده است نام مجله مقاله : Computers & Industrial Engineering (کامپیوتر و مهندسی صنایع)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش : 34 صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin آیا در بسته تبلیغات سایت نیز قرار داده شده است؟: محتوی بسته این محصول فاقد هر گونه تبلیغات می باشد.
پاورپوینت : ندارد گزارشکار : ندارد شبیه سازی : ندارد
سطح کیفیت ترجمه و ضمانت فراپیپر برای این مقاله چگونه است؟

ترجمه دارای وضعیت طلایی بوده و تا 24 ساعت در صورت عدم رضایت مشتری مبلغ مورد نظر عودت داده خواهد شد.

بعد از خرید این محصول یک فایل برای شما قابل دانلود خواهد بود که دارای ورد (word) ترجمه مقاله است که قابل ویرایش است و همچنین pdf ترجمه مقاله به همراه pdf مقاله انگلیسی برای شما قابل مشاهده خواهد بود. در فایل های دانلود هیچگونه تبلیغاتی وجود ندارد و شما با خیال راحت میتوانید از ترجمه مقاله استفاده کنید.

فهرست مطالب

1. مقدمه
2. مدل ریاضی مسئله زمان‏بندی سفارش در برنامه ‏ریزی تولید
3. استفاده از مدل بهینه ‏سازی پاراتو برای مسائل زمانبندی
4. نتایج و بررسی آزمایشی
5. نتیجه‏ گیری
ضمیمه A

ترجمه بخش انگلیسی

مسائل تحقیق در تصمیم ‏گیری برنامه‏ ریزی تولید:
تصمیم ‏گیری برنامه‏ ریزی تولید شامل مسائل تحقیقی زیادی مانند زمان‏بندی تولید، برنامه ‏ریزی در مورد پیش‏ نیازهای مواد، برنامه‏ ریزی منبع ساخت؛ برنامه ‏ریزی منبع شرکتی و برنامه ‏ریزی کل است. تاکنون مقاله ‏های زیادی در این مورد به چاپ رسیده و محققان مختلفی داده‏ های زیادی را در این مورد به دست آورده‏ اند. برخی از آنها مسائل تصمیم ‏گیری در مورد برنامه ‏ریزی تولید را بررسی نموده ‏اند‏. لی‏، مان‏، تانگ‏، کوانگ و آی‏پی (2000) برنامه ‏ریزی تولید و مسائل زمان‏بندی را در محیط تولید و فرایند چندگانه همراه با سایزهای مختلف مورد مطالعه قرار دادند. ژوزف وسکا و زیمنیاک (2008) ازیک سیستم ساپورت تصمیم برای برنامه‏ ریزی تولید کوتاه‏ مدت و زمان‏بندی در سایت‏ های تولید استفاده کرد که به وسیله فرایند ساخت تک عملیاتی توصیف می ‏شود. بعضی از محققان مسئله برنامه ‏ریزی تولید چند سایتی را مورد بررسی قرار دادند که در آن هرکدام از سایت ‏ها به عنوان واحد تولیدی مستقل و موازی در نظر گرفته می ‏شود و معمولا به مسائل برنامه ‏ریزی کل مربوط می‏ شود. هرچند؛ تعدادی از مطالعات بر روی زمان‏بندی سفارش و فرایندهای تولید در میان سایت‏ های مختلف در مرحله برنامه ‏ریزی تولید تمرکز می‏ نمایند. آشبی و آزسوی (1995) از مجموعه ‏ای از قواعد ذهنی برای تلفیق سفارش، زمان‏بندی گروه و ترتیب ‏دهی سفارش در سیستم تولید تک مرحله‏ ای استفاده کرد. اکساتر (2005) نیز در تحقیقات خود از مسئله ترخیص سفارش در سیستم مونتاژ چند مرحله ‏ای استفاده نمود که بر روی تعیین زمان شروع عملیات‏ های تولید مختلف تمرکز می ‏نماید و در جایی‏که فرایند تولید نمی ‏شود؛ در نظر گرفته نخواهد شد. چن و پاندور (2006) مواردی مانند تخصیص سفارش و زمان‏بندی را در سطح زنجیره عرضه مورد بررسی قرار داد، این روش نیز بر روی تعیین سفارش‏ ها برای سایت‏ های تولیدی مختلف و جستجوی زمان مناسب برای پردازش سفارش‏ های تعیین شده در هر سایت تاکید می‏نماید. هرچند؛ در مطالعه آنها تاثیر واحدهای تولیدی مختلف و ظرفیت‏ های تولید در عملکرد زمان‏بندی در نظر گرفته نمی‏ شود. هرکدام از واحدهای تولیدی به یک طبقه کارگاهی اشاره می‏ نمایند. ترخیص سفارش و مسئله زمان‏بندی در مرحله زمان‏بندی تولید، سایت، واحد و فرایندهای تولیدی در نظر گرفته می ‏شوند، که در اینجا مورد بررسی قرار نخواهند گرفت. در این مقاله مسئله MSOS همراه با سایت و فرایندهای تولیدی متعدد مورد بحث قرار خواهند گرفت. به واسطه پیچیدگی مسئله برنامه‏ ریزی شده، اعداد توابع هدف هر یک از راه ‏حل ‏های زمان‏بندی سفارش به صورت مستقیم با استفاده از فرمول ‏های ریاضی به دست نمی ‏آید بلکه از طریق شبیه‏ سازی تولید تمامی فرایندها در سایت ‏های مناسب ایجاد خواهند شد. متاسفانه، تاکنون مدل شبیه‏ سازی برای این مسئله ارائه نشده است. در این مقاله، مدل ریاضی مسئله MSOS که در مرحله برنامه‏ ریزی تولید استفاده شده؛ در ابتدا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بر اساس این مدل ریاضی، از یک مدل بهینه ‏سازی موثر برای حل مسئله استفاده می ‏شود. در مدل بهینه ‏سازی که شبیه ‏ساز فرایند تولید نامیده می ‏شود، تولید سفارش‏ های مختلف در سایت ‏های متعدد شبیه‏ سازی خواهد شد.

نمونه متن انگلیسی مقاله ---> مسائل تحقیق در تصمیم ‏گیری برنامه‏ ریزی تولید

Research issues in production planning decision-making:
Production planning decision-making involves a wide variety of research issues, including master production schedule (Sahin, Robinson, & Gao, 2008; Venkataraman & Nathan, 1994), material requirements planning (Dolgui & Prodhon, 2007; Le, Gunn, & Nahavandi, 2004), manufacturing resource planning (MRP II) (Sawyer, 1990; Wazed, Ahmed, & Nukman, 2010), enterprisere source planning (Ehie & Madsen, 2005; Parush, Hod, & Shtub, 2007), and aggregate planning (Jamalnia & Soukhakian, 2009; Lee, Steinberg, & Khumawala, 1983). A great number of papers have been published in this area and some researchers provided comprehensive review papers (Dolgui & Prodhon, 2007; Mula, Peidro, Diaz-Madronero, & Vicens, 2010; Wang, Keshavarzmanesh, Feng, & Buchal, 2009; Wazed et al., 2010). Some researchers investigated the decision-making problems in production planning from other perspectives. Li, Man, Tang, Kwong, and Ip (2000) addressed the production planning and scheduling problems in a multi-product and multi-process production environment with the lot-size consideration. Jozefwska and Zimniak (2008) presented a decision support system for short term production planning and scheduling in production plants characterized by a single-operation manufacturing process. Some researchers investigated the multi-site production planning problem (Guinet, 2001; Leung, Tsang, Ng, & Wu, 2007; Timpe & Kallrath, 2000), which consider each site as an independent and parallel production unit and usually belong to aggregate planning problems. However, few studies have focused on release and scheduling of production orders (or processes) among different sites in production planning stage so far. Ashby and Uzsoy (1995) presented a set of heuristic rules to integrate order release, group scheduling and order sequencing in a single-stage production system. Axsater (2005) addressed the order release problem in a multi-stage assembly system, which focused on determining the starting time of different production operations but did not consider where the process was produced. Chen and Pundoor (2006) addressed order allocation and scheduling at the supply chain level, which focused on assigning orders to different production plants and exploring a schedule for processing the assigned orders in each plant. However, their study has not considered the effects of different production departments and their production capacities on scheduling performance. Each production department indicates a type of shop floor. The order release and scheduling problem in the production planning stage, considering multiple plants and multiple production departments and multiple production processes, has not been investigated. This paper will investigate the MSOS problem with the consideration of multiple production plants and multiple types of production processes. Due to the complexity of the investigated problem, the values of objective functions of each candidate order scheduling solutions cannot be obtained directly by mathematical formulas, which can only be derived by simulating the production of all production processes in appropriate plants. Unfortunately, no simulation model is available so far. In this paper, the mathematical model of the investigated MSOS problem in the production planning stage will be established firstly. Based on the mathematical model, an effective optimization model is developed to solve the MSOS problem. In the optimization model, a simulation model, called the production process simulator, is proposed to simulate the production of different production orders in multiple plants.

توضیحات و مشاهده مقاله انگلیسی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود ترجمه مقاله مطالعه ای بر شاخص های شبیه سازی پارتو در مسائل برنامه ریزی تولید”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 2 =

مقالات ترجمه شده

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سایت فراپیپر محفوظ است.