دانلود ترجمه مقاله سنجش بر اساس نتیجه در قابلیت مقایسه حسابداری

عنوان فارسی

اندازه گیری مبتنی بر خروجی در مقایسه پذیری حسابداری: یک بررسی از پروکسی های تجربی

عنوان انگلیسی

Output-based measurement of accounting comparability: A survey of empirical proxies

کلمات کلیدی

مقایسه پذیری؛ هماهنگ سازی؛ اندازه گیری؛ حسابداری مالی تجربی؛ بررسی و نظر سنجی

درسهای مرتبط

حسابداری مالی

تعداد صفحات انگلیسی : 22 نشریه : ELSEVIER
سال انتشار : 2017 تعداد رفرنس مقاله : 48
فرمت مقاله انگلیسی : PDF نوع مقاله : ISI
آیا این مقاله برای بیس پایان نامه مناسب است؟ : بله آیا این مقاله برای ارائه کلاسی مناسب است؟ : بله
وضعیت شکل ها و عنوان شکل ها: شکل ندارد. وضعیت جداول و عنوان جداول : ترجمه شده است.
وضعیت تایپ فرمول ها : به صورت عکس درج شده است نام مجله مقاله : Journal of Accounting Literature (مجله مقالات حسابداری)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش : 54 صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin آیا در بسته تبلیغات سایت نیز قرار داده شده است؟: محتوی بسته این محصول فاقد هر گونه تبلیغات می باشد.
پاورپوینت : ندارد گزارشکار : ندارد شبیه سازی : ندارد
سطح کیفیت ترجمه و ضمانت فراپیپر برای این مقاله چگونه است؟

ترجمه دارای وضعیت طلایی بوده و تا 24 ساعت در صورت عدم رضایت مشتری مبلغ مورد نظر عودت داده خواهد شد.

بعد از خرید این محصول یک فایل برای شما قابل دانلود خواهد بود که دارای ورد (word) ترجمه مقاله است که قابل ویرایش است و همچنین pdf ترجمه مقاله به همراه pdf مقاله انگلیسی برای شما قابل مشاهده خواهد بود. در فایل های دانلود هیچگونه تبلیغاتی وجود ندارد و شما با خیال راحت میتوانید از ترجمه مقاله استفاده کنید.

فهرست مطالب

1. مقدمه
2. اهمیت مقایسه پذیری حسابداری و معیارهای آن در تحقیقات حسابداری مالی
2.1. اهمیت مقایسه پذیری حسابداری
2.1.1. استانداردهای بین المللی و مقایسه پذیری حسابداری
2.1.2. مقایسه پذیری حسابداری و نیازهای ذینفعان
2.1.3. یک دیدگاه تاریخی مختصر از مقایسه پذیری حسابداری
2.2. مقایسه پذیری در تحقیقات حسابداری مالی
2.2.1. معیارهای مبتنی بر ورودی مقایسه پذیری دفاکتو در تحقیقات حسابداری مالی
2.2.2. معیارهای مبتنی بر خروجی مقایسه پذیری دفاکتو در تحقیقات حسابداری مالی
2.2.2.1. یک معیار مقایسه پذیری مبتنی بر رابطه بین خروجی های حسابداری و بازده سهام (دفرانکو و همکاران، 2011)
2.2.2.2. سنجش های مقایسه پذیری براساس شباهت و تفاوت گزارش های مالی (ییپ و یانگ، 2012)
2.2.2.3. سنجش مقایسه پذیری براساس تئوری ارزیابی (بوجراج و لی، 2002)
2.2.2.4. سنجش مقایسه پذیری برای شرکت کنندگان بازار بدهی (اوراق قرضه) (کیم و همکارانش، 2013)
3. یافته های اصلی تحقیقات مربوط به مقایسه پذیری حسابداری و پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده
3.1. IFRS و مقایسه پذیری
3.1.1. تاثیر اتخاذ IFRS بر روی مقایسه پذیری
3.1.2. منافع اتخاذ IFRS در ارتباط با مقایسه پذیری حسابداری
3.1.3. مقایسه پذیری و اتخاذ IFRS: پیش زمینه های متداول و توصیه هایی برای پذیرش های آتی
3.2. تعیین کننده ها و نتایج مقایسه پذیری
3.2.1. تعیین کننده های مقایسه پذیری
3.2.2. نتایج مقایسه پذیری
3.2.3. عوامل تعیین‌کننده و پیامدهای قابلیت مقایسه: مضامین مشترک و پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده
4. نتیجه‌گیری

نمونه متن انگلیسی مقاله ---> نتیجه گیری

Conclusions:
In this paper, we survey and compare output-based methods of measuring accounting comparability in empirical financial accounting research. In doing so, we provide two distinct contributions to the literature. Our first contribution is a methodological one. After introducing our survey by discussing the practical relevance of the concept of accounting comparability as well as its relevance and evolution in research in Section 2, we describe and comparatively review the four studies that introduced or refined the main output-based measures of accounting comparability. Dependent on the research setting, different measures could be more or less useful, and all of the metrics come with potential advantages and disadvantages; by listing, discussing and comparing these advantages and disadvantages, our study aims at assisting researchers to adequately choose measurement in future studies on accounting comparability. Summing up the most important advantages of different comparability measures, the measurement approach in De Franco et al.’s (2011) study is, e.g., an appealing method to investigate firms with listed equity, which is based on generally widely available data. Yip and Young’s (2012) adaptation of Franco et al.’s (2011) measurement is useful for a refined comparability measurement that also considers that, next to the similarity facet that is more obvious, also a difference facet is inherent in comparability; furthermore, Yip and Young (2012) take a first step to transfer De Franco et al.’s (2011) measurement idea to a cross-country setting. Further improving comparability measurement in multi-country settings, Cascino and Gassen (2015) more rigorously control for confounding events in an international panel sample. Bhojraj and Lee (2002) deal with comparability from a different angle by adopting a valuation perspective on identifying comparable firms; this perspective could both be useful in studies that directly focus on comparability as well as for matching firms in other empirical studies. Finally, with their application in a bond market setting, Kim et al. (2013) provide an interesting alternative for the comparability measurement of firms in public debt markets. Even though we consider the advantages of output-based comparability measurement to outweigh its disadvantages, we also identify some drawbacks to this measurement approach. We discuss the limitations of each of the main four output-based measures in Section 2. One of the most important problems, which is common to all the output-based measures, is that they are also affected by economic comparability, i.e., the similarity with which the cash flows of the company react to economic events.

ترجمه بخش انگلیسی

نتیجه گیری:
در این مقاله، ما روش‌های مبتنی‌برخروجی اندازه‌گیری قابلیت مقایسه حسابداری در تحقیقات حسابداری مالی تجربی را بررسی و مقایسه می‌کنیم. در انجام این کار، ما دو مشارکت متمایز در ادبیات داریم. اولین مشارکت ما یک مشارکت متدولوژیک است. پس از معرفی پیمایش ما با بحث در مورد ارتباط عملی مفهوم قابلیت مقایسه حسابداری و همچنین ارتباط و تکامل آن در تحقیق در بخش 2، ما چهار مطالعه که مقیاس‌های اصلی مبتنی‌برخروجی قابلیت مقایسه حسابداری را معرفی یا پالایش می‌کنند، توصیف و مقایسه می‌کنیم. بسته به شرایط تحقیق، مقیاس‌های مختلفی می‌توانند کم‌وبیش مفید باشند، و تمام معیارها با مزایا و معایب بالقوه همراه هستند؛ با فهرست کردن، مورد بحث قرار دادن، و مقایسه‌ی این مزایا و معایب، هدف مطالعه‌ی ما کمک به محققان برای انتحاب مقیاس‌های مناسب در مطالعات آینده در مورد قابلیت مقایسه حسابداری است. با جمع‌بندی مهمترین مزایای مقیاس‌های مختلف قابلیت مقایسه، به عنوان مثال، رویکرد اندازه‌گیری در مطالعه‌ی De Franco و همکاران (2011)، یک روش جذاب برای بررسی شرکت‌هایی با سهام مذکور است که مبتنی بر داده‌های عموما قابل دسترسی هستند. اتخاذ اندازه‌گیری De Franco و همکاران (2011) توسط Yip and Young (2012)، برای اندازه‌گیری قابلیت مقایسه‌ی پالایش‌شده‌، مفید است، که این موضوع را نیز در نظر می‌گیرد که علاوه بر منظر شباهت که واضح تر است، یک منظر تفاوت نیز به صورت ذاتی در قابلیت مقایسه وجود دارد؛ علاوه بر این، Yip و Yang (2012)، اولین قدم را برای انتقال ایده‌ی اندازه‌گیری De Franco و همکاران (2011) به شرایط بین کشورها، برمی‌دارند. Cascino و Gassen (2015)، با بهبود مضاعف اندازه‌گیری قابلیت مقایسه در شرایط بین‌ کشورها، رویدادهای مخالف در یک نمونه پانل بین‌المللی را به طور دقیق‌تر کنترل می‌کنند. Bhojraj و Lee (2002)، با اتخاذ یک دیدگاه ارزش‌گذاری در مورد شناسایی شرکت‌های دارای قابلیت مقایسه، از زاویه‌ی متفاوتی به قابلیت مقایسه می‌پردازند؛ این دیدگاه می‌تواند هم در مطالعاتی که به طور مستقیم بر قابلیت مقایسه تمرکز می‌کنند و هم برای انطباق شرکت‌ها در سایر مطالعات تجربی، مفید باشد. در نهایت، Kim و همکاران (2013)، با استفاده از آن‌ها در یک بازار اوراق قرضه، یک جایگزین جالب را برای اندازه‌گیری قابلیت مقایسه‌ی شرکت‌ها در بازارهای بدهی عمومی ارائه می‌دهند. با وجود این‌که تلقی ما این است که مزایای اندازه‌گیری قابلیت مقایسه بر مبنای خروجی از معایب آن بیشتر است، برخی از معایب این روش اندازه‌گیری را نیز شناسایی می‌کنیم. ما محدودیت‌های هر یک از چهار مقیاس اصلی مبتنی بر خروجی را در بخش 2 مورد بحث قرار می‌دهیم. یکی از مهمترین مسائلی که بین همه‌ی مقیاس‌های مبتنی بر خروجی، مشترک است، این است که آنها تحت تاثیر قابلیت مقایسه‌ی اقتصادی نیز هستند؛ یعنی میزان شباهت واکنش جریا‌ن‌های نقدی شرکت به رویدادهای اقتصادی.

توضیحات و مشاهده مقاله انگلیسی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود ترجمه مقاله سنجش بر اساس نتیجه در قابلیت مقایسه حسابداری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک + 18 =

مقالات ترجمه شده

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سایت فراپیپر محفوظ است.