دانلود ترجمه مقاله تحلیل رضایت و ثبات مشتری با استفاده از الگوریتم های دسته بندی

عنوان فارسی

آنالیز وفاداری و رضایت مشتری با الگوریتم های طبقه بندی و مدل سازی معادلات ساختاری

عنوان انگلیسی

Customer satisfaction and loyalty analysis with classification algorithms and Structural Equation Modeling

کلمات کلیدی

الگوریتم طبقه بندی، رضایت مشتری، وفاداری مشتری، مدلسازی معادلات ساختاری، WEKA، LISREL

درسهای مرتبط

مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات انگلیسی : 12 نشریه : ELSEVIER
سال انتشار : 2014 تعداد رفرنس مقاله : 42
فرمت مقاله انگلیسی : PDF نوع مقاله : ISI
آیا این مقاله برای بیس پایان نامه مناسب است؟ : بله آیا این مقاله برای ارائه کلاسی مناسب است؟ : بله
وضعیت شکل ها و عنوان شکل ها: ترجمه نشده است. وضعیت جداول و عنوان جداول : ترجمه شده است.
وضعیت تایپ فرمول ها : فرمول ندارد نام مجله مقاله : Computers & Industrial Engineering (مهندسی صنعتی و کامپیوترها)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش : 25 صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin آیا در بسته تبلیغات سایت نیز قرار داده شده است؟: محتوی بسته این محصول فاقد هر گونه تبلیغات می باشد.
پاورپوینت : ندارد گزارشکار : ندارد شبیه سازی : ندارد
سطح کیفیت ترجمه و ضمانت فراپیپر برای این مقاله چگونه است؟

ترجمه دارای وضعیت طلایی بوده و تا 24 ساعت در صورت عدم رضایت مشتری مبلغ مورد نظر عودت داده خواهد شد.

بعد از خرید این محصول یک فایل برای شما قابل دانلود خواهد بود که دارای ورد (word) ترجمه مقاله است که قابل ویرایش است و همچنین pdf ترجمه مقاله به همراه pdf مقاله انگلیسی برای شما قابل مشاهده خواهد بود. در فایل های دانلود هیچگونه تبلیغاتی وجود ندارد و شما با خیال راحت میتوانید از ترجمه مقاله استفاده کنید.

فهرست مطالب

1. مقدمه
2. گستره و هدف مطالعه
3. روش تحلیل رضایت مشتری ـ وفاداری مشتری: توسعه روش ماتریس CS-CL با الگوریتم های طبقه بندی و مدل معادلات ساختاری (SEM)
3.1. گام اول: تحلیل فاکتور تأییدی
3.2. گام دوم: الگوریتم های طبقه بندی و انتخاب بهترین الگوریتم عملکردی
3.3. گام سوم: یافتن نقاط شکست (bcl و bcs) در ماتریس وفاداری و رضایت مشتری
3.4. گام چهارم: ایجاد گروه
3.5. گام پنجم: قرارگیری مبانی رضایت مشتری ـ وفاداری مشتری در ماتریکس رضایت ـ وفاداری مشتری با امتیاز وفاداری و رضایت متوسط های مشتری و تهیه ماتریس مبتنی بر رضایت مشتری ـ وفاداری مشتری
3.6. ایجاد ماتریکس نهایی رضایت ـ وفاداری مشتری با نتایج مدلسازی ساختار معادلاتی (SEM)
4. استفاده از روش ماتریکس رضایت مشتری ـ وفاداری مشتری
4.1. جمع آوری داده ها
4.1.1. پروفایل نمونه
4.1.2. طراحی پرسشنامه
4.2. نتایج کاربرد
4.2.1. استفاده از گام 1) نتایج تحلیل فاکتور تأییدی
4.2.2. کاربرد گام 2) استفاده از الگوریتم های طبقه بندی و انتخاب بهترین الگوریتم عملیاتی
4.2.3. استفاده از گام 3) پیدا کردن نقاط شکست ( bcl و bcs) در ماتریکس رضایت مشتری ـ وفاداری مشتری.
4.2.4. استفاده از گام 4: تشکیل گروه های مشتری و ماتریکس مشتری محور رضایت مشتری ـ وفاداری مشتری
4.2.5. کاربرد گام 5: قرار دادن مبانی رضایت مشتری و رفتار مشتری در ماتریکس رضایت ـ وفاداری مشتری با میانگین امتیاز وفاداری و رضایتمندی
4.2.6. کاربرد گام 6: ایجاد ماتریکس نهایی رضایت مشتری ـ وفاداری مشتری با مدلسازی معادلات ساختاری
5. نتیجه گیری و بررسی ها

ترجمه بخش انگلیسی

مقدمه:
برای رسیدن به مزایای رقابت پایدار در بازار، باید به رضایت مشتری دست یافته و آن را ارتقاء داد. از تحلیل رضایتمندی مشتری برای اندازه گیری میزان رضایت مشتری ـ با استفاده از اقدامات متضاد برای نمره رضایتمندی کم و بهبود نمره رضایتمندی بالا ـ استفاده می شود. هنگامیکه مشتری مورد توجه سازمان قرار بگیرد و در صورتی که سازمان مشتریان راضی بیشتری جذب نماید، میزان بالای رضایتمندی هم به روندهای درون سازمانی و هم به روندهای برون سازمانی شرکت کمک می کند. میزان بالای رضایتمندی مزایای بیشماری دارد، بعنوان مثال، سازمانهای مشتری محور به عملکردهای مالی بالایی دست خواهند یافت. بنابراین، بسیاری از سازمانها برای کسب مزایای متعدد رقابتی در بازار تحلیل رضایتمندی را انجام می دهند. بعلاوه، برای حفظ مشتری و از دست ندادن آنها، ساختار سازمانی باید به نحوی باشد که با رضایتمندی مشتری همخوانی داشته باشد و بر آن اساس شکل گیرد.
در نوشتارها، برای تحلیل رضایت مشتری روندهای متعدد با مبانی رضایت مندی مختلفی وجود دارد. کاربردهای موفق و در سطح ملی در این زمینه، تحلیل رضایتمندی مشتری را یک مدل علت ـ معلولی برمی شمارد. در تحلیل های رضایتمندی مشتری، نمی توان انواع مختلف ارزیابی مشتری را به صورت مستقیم انجام داد، بنابراین بعنوان متغیر بالقوه (متغیرهایی که بر رضایت مشتری اثر می گذارد یا از رضایتمندی مشتری تأثیر می پذیرد اما نمی توان آن را مستقیماً ارزیابی کرد) مدلسازی می شوند.بنابرای زمانی تحلیل رضایتمندی مشتری با معنا و قدرتمند می شود که با پیش آیندها و تبعات تحلیل شوند. گریگورودیس و سیسکاس (2004) فهرستی از مطالعات انجام شده بر اساس مدل علت ـ معلولی رضایتمندی انجام دادند. یکی از تبعات رضایتمندی مشتری که در نوشتارها بسیار بدان پرداخته شد، وفاداری مشتریان است. وفاداری مشتری را می توان احتمال معرفی و پیشنهاد شرکت از سوی مشتری به سایر مشتریان و یا احتمال خرید یا بازدید مجدد مشتریان بیان نمود.همانگونه که بسیاری از محققین عنوان نمودند، بین رضایتمندی مشتری و وفاداری مشتری رابطه بسیار مهم و قابل ملاحظه ای وجود دارد. کومار، پوزا و گانش (2013) گفته اند که ارتباط بین رضایتمندی و وفاداری مشتری بسیار متغیر بوده و به فاکتورهایی نظیر صنعت، قسمتها و بخش های مورد مطالعه مربوط به مشتری، ماهیت متغیرهای وابسته و مستقل، و وجود فاکتورهای بیشماری که بعنوان واسطه عمل می کنند، بستگی دارد. این نویسندگان فهرستی از مطالعات انجام شده در زمینه ارتباط رضایتمندی و وفاداری ارائه نمودند. کرانین و تیلور (1992)، گاربارینو و جانسون (1999)، نوبو (1999)، کرانین، برادی و هولت (2000)، چرچیل و هالپرن (2001)، لم، ویکاتیش و بیوسان (2004)، هامبورگ و فورست (2005)، اندرسون و میتال (2000)، وسل و زابکار (2009)، دنگ، لو، وی، و ژانگ (2010)، چن (2012) و اورل و کارا (2013) ارتباطات خطی قوی بین رضایتمندی مشتری و وفاداری مشتری در صنایع و بخش های مختلف کشف نمودند.

نمونه متن انگلیسی مقاله ---> مقدمه

Introduction:
In order to achieve sustainable competition advantage in the market, it is necessary to provide and improve customer satisfaction (CS). CS Analysis is used for measuring customer satisfaction levels, taking counter actions for the low satisfaction points and improving high satisfaction points. When the customer becomes the focus of organization and if it gains more satisfied customers, then high satisfaction contributes in both internal and external processes of a company (Ersoz, Yaman, & Birgoren, 2008; Gale & Wood, 1994). High satisfaction brings many advantages, for example, customer oriented organizations can achieve high financial performance (Johnson, 2000). Therefore, CS analysis is conducted by many of the firms for gaining several competitive advantages in the market (Kengpol & Wangananon, 2006). In addition, to retain customer, organization structuring is to be established in accordance with customer satisfaction (Kotler & Armstrong, 1994).
In the literature, there are several approaches for CS analysis with various satisfaction criteria. Successful and nation-wide applications in this field consider CS analysis as a cause-and-effect model. In CS analyses, different types of customer evaluations cannot be measured directly, so they are modeled as latent variables (variables that affect CS or affected by CS but cannot be measured directly). Therefore, CS analysis becomes meaningful and powerful when analyzed with antecedents and consequences (Ciavolino & Dahlgaard 2007; Fornell, 1992; Fornell, Michael, Eugene, Jaesung, & Barbara, 1996; Grigoroudis & Siskos 2002; Liu, Zeng, Xu, & Koehl, 2004; Martensen, Kristensen, & Grönholdt, 2000; Turkyılmaz and Ozkan (2007); Shao-I, Ching-Chan, Tieh-Min, & Hsiu-Yuan, 2011). Grigoroudis & Siskos 2004 also give a list of studies based on cause and effect models of satisfaction. One of the most addressed consequent of CS in the literature is customer loyalty (CL). CL is can be expressed as the likelihood to recommend company to other customers, the likelihood to repurchase or revisit of customers (Anderson & Mittal, 2000). As many researchers indicate, there is a significant relationship between customer satisfaction and customer loyalty. Kumar, Pozza, and Ganesh (2013) state that the association between customer satisfaction and loyalty is highly variable depending on some factors as the industry, customer segment studied, the nature of the dependent and independent variables, and the presence of numerous factors that serve as mediators. The authors also give a list of studies conducted on satisfaction–loyalty relationship. Cronin and Taylor (1992), Garbarino and Johnson (1999), Ngobo (1999), Cronin, Brady, and Hult (2000), Churchill and Halpern (2001), Lam, Venkatesh, Krishna, and Bvsan (2004), Homburg and Furst (2005), Anderson and Mittal (2000), Vesel and Zabkar (2009), Deng, Lu, Wei, and Zhang (2010), Chen (2012), and Orel and Kara (2013) discover strong linear relationships between customer satisfaction and customer loyalty in various sectors and industries.

توضیحات و مشاهده مقاله انگلیسی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود ترجمه مقاله تحلیل رضایت و ثبات مشتری با استفاده از الگوریتم های دسته بندی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × سه =

مقالات ترجمه شده

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سایت فراپیپر محفوظ است.