کارآفرینی فناورانه

هر جا کسب و کاری وجود داشته باشد که به فناوری وابسته است (امروزه همه ی کسب و کارها) مدیریت کارآفرینی فناورانه مورد نیاز است. این گرایش یک سبک رهبری است که شامل شناسایی مزایا و فرصت های فناورانه و دارای خاصیت قابل رشد ، گردآوری اطلاعات و در پایان مدیریت پیشرفت سریع و ریسک موجود با استفاده از مهارت های اتخاذ تصمیم گیری پیشرفته می باشد.

در تعریفی دیگر : این موضوع سرمایه گذاری در یک پروژه است که در آن افراد و منابع ناهمگن مشخصی مورد استفاده قرار می گیرند که به شدت با پیشرفت های علمی و فناورانه انس گرفته اند تا ارزش نوینی را برای یک شرکت یا سازمان ایجاد کنند.

در این قسمت جدیدترین مقالات انگلیسی isi ترجمه شده در مورد این موضوع قرار داده شده است.

مقالات ترجمه شده

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سایت فراپیپر محفوظ است.