دانلود ترجمه مقاله رویکردهای ایجاد ارتباط میان نظریه و اقدام در پژوهش های حسابداری مدیریتی

عنوان فارسی

از بین بردن شکاف میان تئوری و عمل در حسابداری مدیریتی: مروری بر مقالات به منظور شکل دهی اقدامات

عنوان انگلیسی

Bridging the gap between theory and practice in management accounting: Reviewing the literature to shape interventions

کلمات کلیدی

حسابداری مدیریت؛ پژوهش اقداماتی؛ پیوند تئوری و عمل؛ بررسی سیستماتیک مقالات

درسهای مرتبط

حسابداری مدیریت

تعداد صفحات انگلیسی : 25 نشریه : Emerald
سال انتشار : 2018 تعداد رفرنس مقاله : 77
فرمت مقاله انگلیسی : PDF نوع مقاله : ISI
آیا این مقاله برای بیس پایان نامه مناسب است؟ : بله آیا این مقاله برای ارائه کلاسی مناسب است؟ : بله
وضعیت شکل ها و عنوان شکل ها: ترجمه شده است. وضعیت جداول و عنوان جداول : ترجمه شده است.
وضعیت تایپ فرمول ها : فرمول ندارد نام مجله مقاله : Accounting, Auditing & Accountability Journal (مجله حسابداری، حسابرسی و قابلیت حسابداری)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش : 26 صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin آیا در بسته تبلیغات سایت نیز قرار داده شده است؟: محتوی بسته این محصول فاقد هر گونه تبلیغات می باشد.
پاورپوینت : ندارد گزارشکار : ندارد شبیه سازی : ندارد
سطح کیفیت ترجمه و ضمانت فراپیپر برای این مقاله چگونه است؟

ترجمه دارای وضعیت طلایی بوده و تا 24 ساعت در صورت عدم رضایت مشتری مبلغ مورد نظر عودت داده خواهد شد.

بعد از خرید این محصول یک فایل برای شما قابل دانلود خواهد بود که دارای ورد (word) ترجمه مقاله است که قابل ویرایش است و همچنین pdf ترجمه مقاله به همراه pdf مقاله انگلیسی برای شما قابل مشاهده خواهد بود. در فایل های دانلود هیچگونه تبلیغاتی وجود ندارد و شما با خیال راحت میتوانید از ترجمه مقاله استفاده کنید.

فهرست مطالب

1. شکاف بین پژوهش حسابداری مدیریت و عمل
1.1. فقدان علم عملی در تحقیقات حسابداری مدیریت
1.2. روش های در نظر گرفتن دانش نظری در عمل
1.3. بررسی مقالات
2. محل پژوهش، شروع پروژه و اهداف آن
3. آغاز یک اقدام و استفاده ترکیبی از نظریه هنجاری و دانشگاهی
3.1. انتخاب دانش نظری مورد استفاده در توسعه مداخله
3.2. استفاده از دانش نظری در عمل
4. آنالیز تاثیرات پیش بینی نشده اقدامات
5. بررسی مقالات مرتبط با پژوهش حسابداری مدیریت
5.1. مرور ادبیات برای شکل گیری مداخله
5.2. سازماندهی دانش حسابداری مدیریتی آکادمیک به شیوه ای قابل استفاده
5.3. خلق دانش در تحقیقات مداخله گرایانه و استفاده نظری از آن ها
6. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی مقاله ---> نتیجه گیری

Concluding comments Interventionist research aims both to solve a specific practical problem and to develop academic theory and, by doing so, it can potentially help to bridge the gap between theory and practice. Shaping the intervention is an important step in interventionist research, and theoretical knowledge is needed to do this. This paper has proposed a way of conducting a literature review that brings together the various forms of theoretical knowledge concerning the defined practical problem. The purpose of conducting a literature review will influence the way in which the review is undertaken. Reviewing the literature with the aim of shaping an intervention is uncommon in management accounting and it requires an alternative approach. This paper, which is based on the author’s own experiences in an interventionist research project, has explored how the literature can be used in an interventionist research project. In the author’s project, theoretical knowledge from both the prescriptive and the academic literatures was used to shape the intervention. However, in the evaluation of the project it was concluded that the way in which this knowledge was used to shape the intervention was rather implicit. This paper has proposed an approach to reviewing the literature that should enable a more explicit use of theoretical knowledge in shaping interventions that aim to solve practical problems. Such literature reviews could classify solutions to practical problems according to the four approaches for taking theoretical knowledge into practice proposed in this paper. An intervention based on such a literature review will often also have unforeseen effects on the practical problem that this intervention seeks to solve. Analyzing these unforeseen effects can provide a basis for refining the theory identified in the literature review. By doing so, such reviews can help to develop pragmatic science and to bridge the gap between theory and practice in the management accounting literature. In engineering and medical sciences papers, based on systematic literature reviews, are published in highly respected academic journals, and this helps to bridge the gap between theory and practice. In management accounting, it seems very difficult to publish literature reviews and this can hinder the development of the methodology for conducting such reviews. However, doing interventionist research can be a way for management accounting researchers to gain experience in conducting literature reviews that identify theoretical ideas of how to solve practical problems and to learn from the methodology for conducting systematic literature reviews that has developed in other disciplines. Publishing papers with the results of interventionist studies in academic management accounting journals might be easier than publishing “stand-alone” systematic literature reviews. Conducting literature reviews for interventionist research projects, is one way of building experience in this approach to reviewing the literature in management accounting. The difference between the prescriptive and the academic management accounting literatures is an important explanation for the so-called gap between theory and practice (Lukka and Granlund, 2002; Malmi and Granlund, 2009). The prescriptive literature is focused on providing tools and techniques for solving specific practical problems, but with little empirical evidence of the effectiveness of these tools and techniques. Therefore, much of the prescriptive literature is a form of popularist science: “low” on theoretical and methodological rigor and “high” on practical relevance. In contrast, the academic literature is focused on developing academic theory, but a criticism of this literature is that its conclusions are often not useful in solving practical problems. In view of this criticism, this literature often seems to be a form of pedantic science: “high” on theoretical and methodological rigor and “low” on practical relevance. In management accounting, there is a lack of literature based on pragmatic science: “high” on theoretical and methodological rigor and also “high” on practical relevance. Nevertheless, management accounting is an applied field that could be expected to provide tools and techniques for practitioners. In other management disciplines, pragmatic science has developed. For example, in human resources management tools to test and select personnel, based on psychological studies, have been developed. This paper has reflected on an interventionist research project to explore how the (prescriptive and academic) management accounting literature can be reviewed in a way that results in pragmatic science. The paper has explored how interventionist management accounting research could benefit from the methodology of systematic literature reviews that has developed in other disciplines, and thereby help to take theoretical knowledge into practice. Improving the nexus between theory and practice should increase the practical relevance of management accounting research. However, conducting literature reviews focused on practical problems is not unproblematic. The lack of experience and a well-developed methodology for systematic literature reviews (specifically for management accounting research) may have a negative influence on the quality of such reviews. Nevertheless, interventionist research provides an opportunity to gain experience in conducting such reviews of the management accounting literature and to contribute to bridging the gap between theory and practice.

ترجمه بخش انگلیسی

نتیجه گیری:
اهداف تحقیقات مداخله گرایانه حل مشکل عملی خاص و توسعه ی یک نظریه دانشگاهی بوده که با انجام این کار می توان به طور بالقوه به پر کردن شکاف بین نظریه و عمل کمک کرد. شکل دهی مداخلات یک مرحله مهم در تحقیقات مداخله گرایانه بوده و دانش نظری برای انجام این کار مورد نیاز می باشد. این مقاله شیوه ی انجام بررسی منابع که فرم های مختلفی از دانش نظری درباره ی مشکل عملی تعیین شده را به همراه دارد را پیشنهاد می دهد. هدف انجام بررسی منابع تاثیر شیوه ی انجام بررسی منابع می باشد. بررسی منابع با هدف شکل دهی یک مداخله در حسابداری مدیریتی امری غیرمعمول بوده و نیازمند استفاده از یک رویکرد جایگزین می باشد. این مقاله که بر اساس تجربه ی محققان در پروژه تحقیقات مداخله گرایانی می باشد، به بررسی نحوه ی استفاده از منابع در یک پروژه تحقیقاتی مداخله گرایانی می پردازد. در پروژه محققان، دانش نظری از هر دو منابع تجویزی و آکادمیک به منظور شکل دادن مداخلات مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال، در ارزیابی پروژه، می توان نتیجه گرفت که شیوه ای که در آن دانش به منظور شکل دادن مداخلات مورد استفاده قرار می گیرد، نسبتا ضمنی می باشد. این مقاله رویکردی را به منظور بررسی منابع پیشنهاد داده که قادر به استفاده ی صریح تر دانش نظری در شکل دهی مداخلاتی بوده که هدف آن حل مشکلات عملی می باشد. چنین بررسی منابعی می تواند راه حل هایی را برای مشکلات عملی بر اساس چهار رویکرد برای در نظر گرفتن دانش نظری به دانش عملی پیشنهادی در این مقاله ارائه دهد. یک مداخله بر اساس چنین بررسی منابع اغلب دارای اثرات غیرقابل پیش بینی بر مشکل عملی بوده که این مداخلات به دنبال حل مشکل می باشند. آنالیز این اثرات غیرقابل پیش بینی می تواند مبنایی برای تقویت نظریه شناسایی شده در بررسی منابع ارائه دهد. با انجام این کار، چنین بررسی می تواند به توسعه ی یک علم عمل گرا و پر کردن شکاف بین نظریه و عمل در منابع حسابداری مدیریتی کمک کند. در مقالات علوم مهندسی و پزشکی، بر اساس بررسی منابع سیستماتیک که در مجلات دانشگاهی منتشر شده، به پر کردن شکاف بین علم و نظریه کمک می کند. در حسابداری مدیریتی، به نظر می رسد که بررسی منابع بسیار مشکل بوده و این کار مانع از توسعه ی روشی برای انجام چنین بررسی هایی می گردد. با این حال، انجام تحقیقات مداخله گرایانه می تواند شیوه ای برای محققان حسابداری مدیریت به منظور کسب تجربه در انجام بررسی منابعی که ایده های نظری درباره نحوه حل مشکلات عملی را شناسایی کرده و روش هایی را برای انجام بررسی های منابع سیستماتیک که در رشته های دیگر توسعه یافته، ارائه کند. انتشار مقالات با نتایج مطالعات مداخله گرایانه در مجلات حسابداری مدیریت دانشگاهی ممکن است راحت تر از انتشار بررسی منابع سیستماتیک به تنهایی باشد. انجام بررسی منابع برای پروژه های تحقیقاتی مداخله گرایانه روشی برای کسب تجربه در این رویکرد به منظور بررسی منابع در حسابداری مدیریتی می باشد. تفاوت بین منابع حسابداری مدیریتی تجویزی و آکادمیک یک توضیح مهم برای شکاف بین نظریه و عمل می باشد (لوکا و گرانولد، 2002، مالمی و گرانولد، 2009). منابع تجویزی بر روی ارائه ی ابزار و تکنیک هایی برای حل مشکلات عملی خاص متمرکز بوده، اما شواهد تجربی کمی از اثربخشی این ابزارها و تکنیک ها موجود می باشد. بنابراین، اکثر منابع تجویزی فرمی از علم محبوب می باشد: سختی روش و نظریه و اهمیت عملی بالایی دارند. در مقابل، منابع آکادمیک بر روی توسعه ی نظریه آکادمیک متمرکز بوده، اما نقد وارده به این منابع این است که نتیجه گیری های آن در حل مشکلات عملی مفید نیستند. با توجه به این نقد، این منابع اغلب به نظر می رسد که فرمی از علم وابسته به عالم نمایی بوده که سختی روش و نظریه و اهمیت عملی پایینی دارند. در حسابداری مدیریتی، فقدان منابع بر اساس علم عمل گرا وجود دارد: سختی روش و نظریه بالا و اهمیت عملی بالایی دارند. با این وجود، حسابداری مدیریتی یک حوزه علمی به کار گرفته می باشد که می تواند ابزار و تکنیک هایی را برای متخصصان ارائه دهد. در دیگر رشته های مدیریتی، علوم عمل گرا توسعه یافته است. برای مثال، در تست ابزارهای مدیریت منابع انسانی و انتخاب پرسنل، بر اساس مطالعات روانشناسی توسعه می باشد. این مقاله بر روی یک پروژه تحقیقاتی مداخله گرایانه به منظور کشف نحوه ی بررسی منابع حسابداری انسانی به شیوه ای که منجر به ارائه ی یک عمل عمل گرا می شود، متمرکز می باشد. این مقاله به بررسی این که چگونه تحقیقات حسابداری مدیریت مداخله گرا می تواند برتر از روش بررسی منابع سیستماتیک که در رشته های دیگر توسعه یافته، باشد، می پردازد و بنابراین به عملی کردن دانش نظری کمک می کند. بهبود ارتباط بین مطالعات عملی و نظری باید اهمیت عملی تحقیقات حسابداری مدیریتی را افزایش دهد. با این حال، انجام بررسی منابع متمرکز بر روی مشکلات عملی بدون مشکل نیست. فقدان تجربه و یک روش کاملا پیشرفته برای بررسی منابع سیستماتیک (به ویژه برای تحقیقات حسابداری مدیریتی) ممکن است تاثیر منفی بر کیفیت چنین بررسی هایی داشته باشد. با این وجود، تحقیقات مداخله گرایانه فرصتی را به منظور کسب تجربه در انجام چنین بررسی های منابع حسابداری مدیریتی ارائه کرده و به پر کردن شکاف بین نظریه و عمل کمک می کند.

توضیحات و مشاهده مقاله انگلیسی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود ترجمه مقاله رویکردهای ایجاد ارتباط میان نظریه و اقدام در پژوهش های حسابداری مدیریتی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − ده =

مقالات ترجمه شده

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سایت فراپیپر محفوظ است.