مدیریت استراتژیک چیست؟

رشته مدیریت استراتژیک

یکی از مهمترین و کاربردی ترین رشته از گرایش های مدیریت، مدیریت استراتژیک می باشد. این رشته برای جامعه و سازمانها و شرکتها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در کشورهای توسعه یافته، وارد هر سازمانی شوید، مهمترین بخش سازمان، اتاقی است که به مدیران استراتژیک واگذار شده است.

مدیریت استراتژیک

مدیریت راهبردی یک تجزیه و تحلیل در مورد مسئله های مهم و حیاتی سازمان یا شرکت می باشد که توسط ارشدان این سازمان جهت کنترل منابع اعم از منابع انسانی یا مالی، در محیط های خارج از سازمان ، گرفته می شود.

این رشته در دانشگاه های کشور خودمان نیز برای اولین بار تحت عنوان رشته ی سیاستگذاران بازرگانی سازمان ها و شرکت ها ، شروع به احذ دانشجو کرده اند. در حقیقت این رشته یکی از گرایش های اصلی مدیریت بازگانی به حساب می آید. که درخصوص برنامه‌ ریزی و انجام و اجرای برنامه ها و استراتژی‌ های بنگاه‌ های اقتصادی فعالیت می کند.

مقالات ترجمه شده

تمامی حقوق مادی و معنوی برای سایت فراپیپر محفوظ است.